• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แอร์บัสจับมือสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพัฒนาหลักสูตรอบรมนักบิน และซ่อมบำรุงอากาศยาน

แอร์บัสจับมือสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพัฒนาหลักสูตรอบรมนักบิน และซ่อมบำรุงอากาศยาน

    แอร์บัส และสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยานและหลักสูตรฝึกอบรมนักบินให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

    ภายใต้ข้อตกลง ทางแอร์บัส และสถาบันการบินพลเรือนจะร่วมกันชี้ให้เห็นถึงแนวทางซึ่งสามารถดำเนินร่วมกันในด้านการฝึกอบรมผู้ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินในประเทศไทย แอร์บัสเริ่มทำงานร่วมกับสถาบันการบินพลเรือนในเรื่องฝึกอบรมทางด้านการซ่อมบำรุงขั้นพื้นฐาน และข้อตกลงนี้สามารถขยายเพื่อที่จะนำไปสู่การฝึกอบรมด้านการซ่อมบำรุงอื่นๆ เข้ามารวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังรวมถึงหลักสูตรอบรมเบื้องต้นสำหรับนักบิน

    เป้าหมายของโครงการนี้ก็เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ โดยทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดหานักบิน วิศวกร และช่างเครื่อง เพื่อรองรับสายการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แอร์บัสยังได้คาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าความต้องการนักบินใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีจำนวนถึง 220,000 คน และช่างเทคนิคใหม่กว่า 260,000 คน จากการคาดการณ์การบริการทั่วโลกปี 2561 (Global Services Forecast 2018)

    “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านกิจการบินชั้นนำของประเทศไทย และประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของแอร์บัสและเป็นหนึ่งในตลาดการบินที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค การลงนามร่วมกันครั้งนี้จะทำให้เราสามารถดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมระดับสูงสุดที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีต่อผู้ชำนาญพิเศษด้านการบินที่เพิ่มขึ้นในประเทศ” นายฌอง ฟร็องซัวส์ ลาวาล รองกรรมการประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท แอร์บัส กล่าว

    พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า “ทางสถาบันการบินพลเรือนรู้สึกยินดีที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้และกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับแอร์บัสในขอบเขตของการฝึกอบรมทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานและการอบรมนักบินเบื้องต้น การผนวกรวมระหว่างความเชี่ยวชาญระดับโลกของแอร์บัส และความรู้ความเข้าใจของสถาบันการบินพลเรือนเกี่ยวกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าความร่วมมือครั้งนี้มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและมีความสัมพันธ์อันดีที่ยาวนาน”

    การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างผู้ผลิตเครื่องบินจากยุโรปและประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย (จำกัด) หนึ่งในลูกค้ารายแรกๆ ของแอร์บัสที่มีความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2520 ซึ่งในปัจจุบันการบินไทยและสายการบินย่อยในเครือปฏิบัติการบินด้วยเครื่องบินแอร์บัสลำตัวแคบและลำตัวกว้าง ประกอบด้วย เครื่องบินตระกูลเอ320 เอ330 เอ350 และเอ380 นอกจากนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และไทยแอร์เอเชียก็เป็นผู้ให้บริการรายสำคัญที่นำเครื่องบินตระกูลเอ320 ปฏิบัติการบินบนเครือข่ายเส้นทางระดับภูมิภาคที่กว้างขวางในประเทศไทย

    แอร์บัสและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 เมื่อบริษัทฯ และการบินไทยได้ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมทุนก่อตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) โดยศูนย์ซ่อมแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในศูนย์ซ่อมที่มีความทันสมัยและกว้างขวางที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเมื่อศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งนี้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ จะสามารถให้บริการซ่อมใหญ่ (Heavy maintenance) และการซ่อมบำรุงอากาศยานในลานจอด โดยสามารถซ่อมให้แล้วเสร็จได้ที่อากาศยาน (Line services) สำหรับเครื่องบินลำตัวกว้างทุกประเภท นอกจากนี้ ยังมีโรงซ่อมอากาศยานเฉพาะด้าน ได้แก่ ศูนย์ซ่อมโครงสร้างคอมโพสิต และศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงที่ครบวงจรสำหรับช่างเทคนิคทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ

    โครงการร่วมทุนนี้จะตั้งอยู่บริเวณใจกลางของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทยให้ไปสู่ระดับโลก

Previous «
Next »

Recent Posts