• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • CEO ธนชาตเปิดทัพผู้บริหารแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตทุกด้าน!

CEO ธนชาตเปิดทัพผู้บริหารแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตทุกด้าน!

    นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 เปิดตัวทัพผู้บริหารและทีมงานมากประสบการณ์ ที่จะเข้ามาสานต่อนโยบายเชิงรุกให้ธนชาตรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ บนพื้นฐานของการ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และใช้หลักการทำงานแบบ Fast & Focused เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยความคมชัดและรวดเร็ว งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

Previous «
Next »