• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอไอเอส จับมือ ดีป้า ผุดแพลตฟอร์ม IOT รองรับนวัตกรรมดิจิทัล

เอไอเอส จับมือ ดีป้า ผุดแพลตฟอร์ม IOT รองรับนวัตกรรมดิจิทัล

    คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือเอไอเอส ในฐานะบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ที่3 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าว และลงนามความร่วมมือระยะยาวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (ที่ 3 จากขวา) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และแพลตฟอร์มด้าน IOT พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสถาบัน IOT ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดีอี (กลาง) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ชั้น 6 อาคารลาดพร้าวฮิลล์

Previous «
Next »