• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แกร็บ สานต่อความห่วงใยแก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มอบหน้ากากกรองอากาศ N95 ป้องกันปัญหาสุขภาพจากฝุ่นควัน

แกร็บ สานต่อความห่วงใยแก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มอบหน้ากากกรองอากาศ N95 ป้องกันปัญหาสุขภาพจากฝุ่นควัน

    แกร็บ ประเทศไทย สานต่อความห่วงใยแก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มอบหน้ากากกรองอากาศ N95 จำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ จากปัญหาฝุ่นควัน เป็นปีที่สอง ในงานอบรมเพื่อรณรงค์วินัย ความปลอดภัย และการจัดระเบียบผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และผู้ขับแท็กซี่สาธารณะ ซึ่งจัดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

    กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในหลากหลายโครงการของแกร็บที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ และแสดงถึงการสนับสนุนของแกร็บ ในการร่วมจัดระเบียบผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างรายได้จากการเข้าร่วมแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

    นางสาวมนรวี อำพลพิทยานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “แกร็บ มีความห่วงใยและมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ผ่านโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยจากสภาพอากาศที่ปิดในขณะนี้ อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่ต้องประกอบกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่สำคัญของเรา เราจึงได้มอบหน้ากากกรองอากาศ N95 จำนวน 3,000 ชิ้นให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รวมถึงผู้โดยสาร และนอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก CAREU ในการมอบหน้ากากอนามัยอีกกว่า 3,000 ชิ้น เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองทั่วไปต่าง ๆ”

    การมอบหน้ากากกรองอากาศแก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นส่วนหนึ่งของความใส่ใจที่แกร็บมีต่อผู้ขับขี่ และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ขับขี่ผ่านการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แกร็บได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรและบุตรหลานของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในโครงการ “Grab the Future” สวัสดิการประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่แกร็บร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มอบให้เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่อย่างยั่งยืน

Previous «
Next »

Recent Posts