• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SPRIME เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

SPRIME เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

    แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกตุกร เขมธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด และ นริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สิงห์ เอสเตท ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 23 มกราคม 2562 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่เข้าลงทุน 5,717.50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SPRIME”

Previous «
Next »

Recent Posts