• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “วาโก้” ชวนคนรักสุขภาพร่วมงาน “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” 3 กุมภาพันธ์นี้

“วาโก้” ชวนคนรักสุขภาพร่วมงาน “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” 3 กุมภาพันธ์นี้

    องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 4 ก.พ. ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) เพราะต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็ง และรณรงค์ให้คนทั่วโลกร่วมมือกันลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากเพชฌฆาตเงียบนี้ โดยคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2573 ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้สูงถึง 13.1 ล้านคน ขณะที่ในไทยนั้น โรคมะเร็งยังคงขึ้นแท่นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 และมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกเพศทุกวัย

    เนื่องในวันมะเร็งโลกปีนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ระดับประเทศ จับมือโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” (Thai Run for World Cancer Day) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศเป็นครั้งแรก รวม 8 สนาม 8 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยตั้งเป้าผู้สมัครทั่วประเทศรวม 15,000 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โดยมี บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ดำเนินภารกิจเพื่อสังคมต่อต้านมะเร็งเต้านมต่อเนื่องมาถึง 19 ปี ผ่านโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” เป็น 1 ในผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

       

    นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วาโก้เห็นความสำคัญของการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง ในฐานะที่เราได้รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกัน การตรวจคัดกรอง และการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมผ่านโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” จนเข้าสู่ปีที่ 19 เนื่องจากโรคมะเร็งเต้านมยังคงเป็นภัยร้ายที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย อ้างอิงจากสถิติสาธารณสุขปี พ.ศ. 2557 พบว่าในแต่ละปีไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 13,000 คน อีกทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ

    ทั้งนี้ การสนับสนุนโครงการวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ครั้งนี้ วาโก้ได้มอบเงินจำนวนรวม 1,631,967 บาทให้กับสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมถึงโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาครวม 8 แห่งทั่วประเทศ จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมนี้เพื่อแสดงพลังพิชิตโรคร้ายนี้ไปด้วยกัน”

    งานวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และ ฟันรัน 5 กิโลเมตร ผู้ชนะอันดับที่ 1 ชายและหญิง ประเภทฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       

    กิจกรรม “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” จะจัดขึ้นใน 8 สนาม 8 จังหวัดที่มีโรงพยาบาลมะเร็งตั้งอยู่ ได้แก่ สนามแข่งกรุงเทพมหานคร จัดที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สนามแข่งจังหวัดชลบุรี จัดที่สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา สนามแข่งจังหวัดลพบุรี จัดที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ค่ายจิรวิชิตสงคราม สนามแข่งจังหวัดลำปาง จัดที่ถนนลำปาง-งาว สนามแข่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดที่ทุ่งศรีเมือง สนามแข่งจังหวัดอุดรธานี จัดที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ สนามแข่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี และสนามแข่งธัญบุรี จัดที่สระเก็บน้ำพระราม 9 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

    มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต้านโรคมะเร็งด้วยกัน กับครั้งแรกของการวิ่งเพื่อสุขภาพ 8 สนาม 8 จังหวัด พร้อมกันทั่วไทย ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการแข่งขันและรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละสนามแข่งได้ที่เว็บไซต์ www.thairunforworldcancerday.com

Previous «
Next »