• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • CAZ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

CAZ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

    ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ซุง ซิก ฮอง กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และ ปิโตรเคมี ในวันที่ 22 มกราคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,092 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CAZ”

Previous «
Next »

Recent Posts