• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สตาร์บัคส์จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม มอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

สตาร์บัคส์จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม มอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

    บริษัทสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จํากัด นำโดยนายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์ (แถวยืน-ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ถ่ายภาพร่วมกับบุคลากรอาสาสมัครสตาร์บัคส์ในโอกาสจัดกิจกรรม “สตาร์บัคส์ คอมมิวนิตี้ เซอร์วิส” (Starbucks Community Service) ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมกันปรับปรุงแปลงเกษตรพร้อมปลูกผักสวนครัว สร้างบ่อปลาและปล่อยพันธุ์ปลา ปรับปรุงที่นั่งพักพร้อมเปลี่ยนหลังคา เลี้ยงอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม รวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยโอกาสนี้นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืน – ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF ร่วมถ่ายภาพด้วย

    สำหรับมูลนิธิ EDF ได้ร่วมกับสตาร์บัคส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาส่งเสริมโอกาสการศึกษา พัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 14 แห่ง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี ปทุมธานี อุดรธานี และภูเก็ต ในโครงการส่งเสริมการศึกษาทวิภาคีและการพัฒนาอาชีพ (Dual Vocational Education & Career Development Project)

    สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้และอาชีพของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน จนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org EDF หรือติดต่อโทรศัพท์ 02 579 920911 หรืออีเมล public@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »

Recent Posts