• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากพายุโซนร้อนปาบึก

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากพายุโซนร้อนปาบึก

    บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ 14 ตัวแทนผู้จำหน่ายของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในจังหวัดที่ประสบภัย เพื่อร่วมบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย

จังหวัดชุมพร จำนวน 100,000 บาท
บริจาคโดย
บริษัท มิตซูชุมพร จำกัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100,000 บาท
บริจาคโดย
บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด
บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 300,000 บาท
บริจาคโดย
บริษัท จ.วินิต จำกัด (นครศรีธรรมราช)
บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต์ นคร จำกัด
บริษัท ท่าศาลาปิยะมอเตอร์ส จำกัด

จังหวัดสงขลา จำนวน 100,000 บาท
บริจาคโดย
บริษัท จ.วินิต จำกัด (สงขลา)
บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด (สงขลา)
บริษัท มิตซู ออโต้ หาดใหญ่ จำกัด
บริษัท นิวมิตซู หาดใหญ่ จำกัด

จังหวัดพัทลุง จำนวน 100,000 บาท
บริจาคโดย
บริษัท มิตซูไทยยนต์กลการ จำกัด

จังหวัดปัตตานี จำนวน 100,000 บาท
บริจาคโดย
บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด (ปัตตานี)

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100,000 บาท
บริจาคโดย
หจก. เอ.เอ.เอส มอเตอร์ (นราธิวาส)

จังหวัดยะลา จำนวน 100,000 บาท
บริจาคโดย
หจก. เอ.เอ.เอส มอเตอร์ (ยะลา)

Previous «
Next »

Recent Posts