• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คนรักงานสร้างสรรค์ต้องมา! ซีอีเอ ชวนร่วมงาน “แบงค็อกดีไซน์วีค 2019”

คนรักงานสร้างสรรค์ต้องมา! ซีอีเอ ชวนร่วมงาน “แบงค็อกดีไซน์วีค 2019”

    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ชวนร่วม “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562” หรือ “แบงค็อกดีไซน์วีค 2019” เทศกาลงานออกแบบประจำปีครั้งใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” เพื่อสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมายในหลากหลายย่านในกรุงเทพมหานคร อาทิ สถาปัตยกรรมโรงงานจำลองกระบวนการรีไซเคิล ผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า 1,000 ราย และตลาดนัดครีเอทีฟมาร์เก็ต ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, สิ่งจัดแสดงสุดสร้างสรรค์ ที่โถงชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง ฯลฯ

    ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเทศกาลดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก และย่านเจริญกรุง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokdesignweek.com และ Facebook: Bangkok Design Week #BKKDW2019 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-105-7400

Previous «
Next »

Recent Posts