• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฮุนไดร่วมส่งความสุขให้น้องๆ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม

ฮุนไดร่วมส่งความสุขให้น้องๆ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม

    บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “Hyundai Blue Santa” เพื่อส่งมอบความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดนพรัตนาราม จังหวัดปทุมธานี โดยในครั้งนี้ฮุนไดได้สนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงเรียน อาทิ ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องปรุงรส, ชุดเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์เครื่องเขียน และคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง พร้อมมอบทุนในการปรับปุรงซ่อมแซมโรงอาหารและพื้นลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝนทุกๆ ปี

                     

    กิจกรรม “Hyundai Blue Santa” คือกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ในปีนี้บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนได ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม โดยมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่เด็กๆ ในครั้งนี้ด้วย

Previous «
Next »

Recent Posts