• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สแกนเนียจัดงานวันผู้ผลิตขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

สแกนเนียจัดงานวันผู้ผลิตขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ สแกนเนียผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการขนส่งชั้นนำของโลก ได้จัดกิจกรรมวันผู้ผลิต Scania Supplier Day เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจ เกี่ยวกับหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ความยั่งยืนทางสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงภาพรวมขององค์กรสแกนเนีย และแนวทางพื้นฐานการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทางสังคม จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา โรงแรมมิลเลนเนียม เรสซิเดนซ์ แอท สุขุมวิท

Previous «
Next »