• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “กลุ่มธนชาต” รังสรรค์ปฏิทิน พ.ศ.๒๕๖๒ ชุด “ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม” ใช้เทคโนโลยี QR CODE ฉายภาพพระราชกรณียกิจ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

“กลุ่มธนชาต” รังสรรค์ปฏิทิน พ.ศ.๒๕๖๒ ชุด “ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม” ใช้เทคโนโลยี QR CODE ฉายภาพพระราชกรณียกิจ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

    กลุ่มธนชาตรังสรรค์ปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ชุด “ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่พระราชทานความร่มเย็น สร้างประโยชน์สุขแก่ชาติและปวงชนชาวไทย ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยี QR CODE ฉายภาพพระราชกรณียกิจในระบบวิดีโอมัลติมีเดียแสดงภาพเคลื่อนไหวและการบรรยายเรื่องราวอันทรงคุณค่า

    นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปฏิทินกลุ่มธนชาต พุทธศักราช ๒๕๖๒ ชุด “ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม” จัดทำเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยปฏิทินนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยทรงน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” แห่งองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ มาปฏิบัติอย่างมั่นคง ทรงเปี่ยมล้นด้วยธรรม ๑๐ ประการ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันทรงเป็น “องค์อัครศาสนูปถัมภก” ทรงเกื้อกูลทุกศาสนาในแผ่นดิน ทรงน้อมนำทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครอง ให้ปวงชนชาวไทยมุ่งมั่นกระทำความดีด้วยหัวใจ ทรงเชิดชูพลังจิตอาสาให้เป็นพลังแผ่นดิน อีกทั้งยังทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อสร้างความสุข ความมั่นคงแก่สยามประเทศอย่างยั่งยืนโดยทั่วกัน

    “ปฏิทินของกลุ่มธนชาตชุด “ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม” ถ่ายทอดพระเกียรติคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่พระราชทานความสุข ความร่มเย็นแก่ชาติและประชาชนชาวไทย ผ่านบทกวีร้อยกรองอาศิรวาทราชสดุดีอันไพเราะโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) และพระบรมสาทิสลักษณ์อันวิจิตรงดงาม เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะไทยได้อย่างวิจิตรตระการตา และยังเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลากหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ รางวัล “เพชรกนก” เชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน 2561 โดย สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง รางวัล Bronze Medal Award สหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ และสาธารณรัฐตุรกี อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม กรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษาเรื่องพระบรมสาทิสลักษณ์และภาพประกอบหน้าปก ทั้งยังได้รับเกียรติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการวาดภาพด้วยดิจิทัล (Digital Painting) ได้แก่ นายณัฐวุฒิ มิทยานนท์ นายเทพพิทักษ์ โพธิ์นาแค นางสาวพรรณิภา พรมเด่น และนางสาวอณุภา ธารีสุชีวกุล มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพพระบรมสาทิสลักษณ์บนระบบมัลติมีเดียด้วย” นายเกรียงไกร กล่าว

    ปฏิทินกลุ่มธนชาต ชุด “ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม” มีทั้งรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวน ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีวิดีโอมัลติมีเดียฉายภาพเคลื่อนไหวพร้อมการบรรยายเรื่องราวพระราชกรณียกิจแห่งความร่มเย็นและประโยชน์สุขเพื่อปวงชนชาวไทย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับอ่าน QR CODE บนปฏิทินเพื่อรับชมได้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต นับเป็นการผสมผสานงานด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ และระบบดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในรูปแบบของปฏิทินที่งดงามและทรงคุณค่าทางจิตใจ

Previous «
Next »

Recent Posts