• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • STI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

STI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

    ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,688 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “STI”

Previous «
Next »