• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก IATA Operational Safety Audit (IOSA)

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก IATA Operational Safety Audit (IOSA)

    ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สายการบินราคาประหยัด ในเครือกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ที่ให้บริการเส้นทางบินระยะไกล ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก International Air Transportation (IATA) Operational Safety Audit (IOSA) เพื่อยกระดับการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน

    ทั้งนี้นับเป็นสายการบินลำดับที่ 5 ในกลุ่มแอร์เอเชียที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IOSA ต่อจาก สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (มาเลเซีย) ในปี 2558 สายการบิน แอร์เอเชีย อินโดนีเซีย เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561 สายการบินแอร์เอเชียมาเลเซีย เมื่อเดือนกันยายน ปี 2561 และสายการบินแอร์เอเชียฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

    นายนัตดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กล่าวว่า การที่ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ IOSA ในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการยึดมั่นของทีมงานที่มีต่อมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการอย่างดีที่สุด และเราจะยังคงทำงานหนักเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุดนี้จะถูกรักษาและคำนึงถึงอยู่เสมอในทุกๆด้านของการปฏิบัติงานของเรา

    “ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมกันทำงานหนัก และเข้มงวดในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จนวันนี้เราได้ผ่านการตรวจสอบในระดับมาตรฐานสากล เป็นรางวัลให่้กับคนทำงานทุกท่าน และจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารของเราทุกคน” นายนัตดา กล่าว

    สำหรับ IOSA หรือ IATA’s Operational Safety Audit คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานของการปฏิบัติการ การจัดการ และการควบคุมมาตรฐานในอุตสาหกรรมการบิน ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของ IOSA นี้ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ระบบการจัดการองค์การและการบริหาร กระบวนการปฏิบัติการการบิน กระบวนการควบคุมการดำเนินการและการส่งออกเที่ยวบิน ฝ่ายวิศวกรรมและการบำรุงรักษาอากาศยาน กระบวนการปฏิบัติการบนห้องโดยสาร กระบวนการปฏิบัติการภาคพื้น การจัดการและความปลอดภัยในกระบวนการในการขนส่งสินค้าและวัสดุ (cargo)

Previous «
Next »