• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ‘อีสท์ เวสท์ ซีด’ นำร่องโครงการ ‘ผักโรงเรียน’ น้อมนำพระราชดำริการเกษตรทฤษีใหม่ ปลูกฝังสู่เยาวชน เพื่อความยั่งยืน

‘อีสท์ เวสท์ ซีด’ นำร่องโครงการ ‘ผักโรงเรียน’ น้อมนำพระราชดำริการเกษตรทฤษีใหม่ ปลูกฝังสู่เยาวชน เพื่อความยั่งยืน

    บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ชั้นนำของประเทศไทย หรือที่เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม ‘เมล็ดพันธุ์ศรแดง’ ได้น้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ที่พระองค์มีพระราชดำริเน้นย้ำความสำคัญของการทำการเกษตร และการพึ่งพาตนเอง ‘อีสท์ เวสท์ ซีด’ จึงได้นำพระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่ มาจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สำหรับกลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการ ‘ผักโรงเรียน’

       

    นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้กล่าวถึงกิจกรรม ‘ผักโรงเรียน’ ว่า เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต อีสท์ เวสท์ ซีด จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจที่ดี ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรกรรม เราจึงได้น้อมนำพระราชดำริ ‘เกษตรทฤษฎีใหม่’ นำมาเป็นหัวข้อหลักในการให้ความรู้แก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมทั้งเกม และกิจกรรมให้ความรู้ และสอนปลูกผัก โดยเรามีวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรม 3 ข้อ ได้แก่

  1. ต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแหล่งอาหารแบบยั่งยืนของนักเรียน ผ่านโครงการอาหารกลางวันเพื่อคุณภาพแก่นักเรียน
  2. เสริมสร้างทักษะ และสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรแก่นักเรียน เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนในอนาคต
  3. ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกผัก และเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่นักเรียน เพื่อที่จะให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน

    โดยโครงการ ‘ผักโรงเรียน’ โดยอีสท์ เวสท์ ซีด ได้นำร่องโครงการ จัดกิจกรรมครั้งแรกที่โรงเรียนห้วยตะปอก จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทีมงานของอีสท์ เวสท์ ซีดได้ร่วมจัดกิจกรรมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักที่ถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ด ย้ายกล้า การวางระบบน้ำ ไปจนถึงการคลุมแปลง เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ได้จริง พร้อมด้วยเกมกิจกรรมที่มีทั้งความสนุก และยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอีกด้วย

    นอกจากนี้ทีมงานอีสท์ เวสท์ ซีดยังอาสาปรับปรุงห้องเรียนเกษตรของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นที่การเรียนการสอนวิชาเกษตรที่เหมาะสม และยังจัดเตรียมอาหารที่ปรุงด้วยผลิตผลจากเมล็ดพันธุ์ของอีสท์ เวสท์ ซีด ให้กับน้องๆนักเรียนเป็นการปิดท้าย เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้มีครบทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และน้องๆนักเรียนยังได้อิ่มอร่อยกันอีกด้วย

       

    สามารถติดตามกิจกรรมของอีสท์ เวสท์ ซีด และข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวกับการเพาะปลูก สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.eastwestseed.com และแฟนเพจเฟชบุ๊ค East-West Seed Thailand

Previous «
Next »

Recent Posts