• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ในปีเลือกตั้ง 2562”

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ในปีเลือกตั้ง 2562”

    นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการจัดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน ENGINEERING DINNER TALK โดยเสนอมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตหลังการเลือกตั้งปี 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ในปีเลือกตั้ง 2562” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts