• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มิสคอนซัลท์ ร่วม Co Brand เป็นองค์กรภาคี ศูนย์คุณธรรม

มิสคอนซัลท์ ร่วม Co Brand เป็นองค์กรภาคี ศูนย์คุณธรรม

    รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม Co Brand จัดโดยศูนย์คุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา สร้างวัฒนธรรมการเสียสละเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนคนไทย มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังใจ ละกระตุ้นให้องค์กร Co Brand คิดสร้างสรรต่อยอดความร่วมมือ จัดการความรู้ และเชื่อมโยงสมัชชาคุณธรรม ขยายผลต่อสังคม โดยมี น.ส.กัลยา แก้วประเสริฐ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิสคอนซัลท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล ร่วมเข้าเป็นหนึ่งในองค์กร Co Brand เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และอาสาพัฒนาบุคลากร และได้รับเกียรติจาก นายธาดา เศวตศิลา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »