• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ศูนย์คุณธรรม มอบเกียรติบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ ตั้งเป้าปี 62 สร้างสมดุลกลไกนิเวศสื่อด้วยหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ศูนย์คุณธรรม มอบเกียรติบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ ตั้งเป้าปี 62 สร้างสมดุลกลไกนิเวศสื่อด้วยหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

    นายธาดา เศวตศิลา (แถวยืนที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ “สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย” พร้อมให้โอวาท “สื่อคุณธรรมนำสังคมไทยพัฒนา” โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (แถวยืนที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

    หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ หรือ “สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย” เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม เครือข่ายสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างสังคมสันติสุขร่วมกัน ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 32 คน จาก 42 คน

Previous «
Next »