• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บางกอกแอร์เวย์ส ฉลองโครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” มอบของขวัญให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

บางกอกแอร์เวย์ส ฉลองโครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” มอบของขวัญให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

    เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย (กลาง) มอบของขวัญให้ กับนักศึกษาคนที่ 2,000 ที่เข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

    โครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่สนใจงานทางด้านสายการบิน ให้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังการบรรยายโดยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส่วนต้อนรับบนเครื่องบิน ส่วนอำนวยการบิน ส่วนต้อนรับภาคพื้นดินและออกบัตรโดยสาร โดยโครงการนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน และได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่เปิดสอนในหลักสูตร การท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน เข้าร่วมโครงการมากมาย

    สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามราคาและรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทรศัพท์ 02–265–8752 หรืออีเมล์ sales_service@bangkokair.com

Previous «
Next »

Recent Posts