• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • 24 FIX ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอโครงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อสถานการณ์ COVID-19

24 FIX ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอโครงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อสถานการณ์ COVID-19

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ฟิกซ์ จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีพันธกิจหลักในการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการซ่อมแซมในประเทศไทย มุ่งมั่นให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการดีขึ้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาสื่อ และการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอโครงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดให้กับ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ฟิกซ์ จำกัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน เพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน

สืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งที่ทาง 24 FIX ได้มีโอกาสมาพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาในชั้นเรียน บอกเล่าถึงแนวทาง รวมถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ และได้มีการให้โจทย์ทำรายงานกับนักศึกษาเพื่อแข่งขันกันนำความรู้ ไปบูรณาการณ์ต่อยอด นำเสนอออกมาเป็นแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดสำหรับธุรกิจที่มีเชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยมีพันธกิจหลักในการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการซ่อมแซมในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับครัวเรือนไปจนถึงหน่วยงานขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ โดยนักศึกษาทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 6 ทีม ซึ่งทุกคนจะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานทางความคิดของแต่ละคนในชั้นเรียน อย่างไรก็ตามหลังจากการประกาศสถานการณ์การระบาดขั้นรุนแรงของไวรัส COVID-19 ทีมงานจึงได้ตัดสินใจ เปลี่ยนการทำงานมาใช้ช่องทางออนไลน์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามโจทย์ และความต้องการขององค์กร เราใช้เวลาทำงานทั้งหมด 4 สัปดาห์สําหรับทีม 24 FIX ในการสร้างแคมเปญเพื่อเพิ่มการรับรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการตลาด และเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เชิงปฏิบัติงานในสถานการณ์เสมือนจริง

“ขอบคุณทาง 24 FIX ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานทางความคิด ผ่านความท้าทายทางระบบการศึกษาอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การกระจายตัวขั้นรุนแรงของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ประสบการณ์ทางการเรียน การสอนในครั้งนี้ ได้พัฒนาปรับปรุงมาจากการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันในทีม” ดร. พาเวล สลูทสกี้ ผู้สอนหลักสูตรดังกล่าว อธิบาย “เรียกได้ว่าการศึกษาในเทอมนี้จะไม่เหมือนกับที่ผ่านมา เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับช่วงเวลาวิกฤต ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการเรียนรู้ผ่านตำราในห้องเรียน เป็นกรณีศึกษาผ่านการทำงานในชีวิตจริง”

“เราประทับใจมากกับความตั้งใจทุ่มเทในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้ ทุกคนนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ มันทำให้พวกเรามองเห็นถึงแนวคิดของคนรุ่นใหม่ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่แสดงผ่านผลงานของทุกทีม” คุณคณิศร ผู้บริหารของ 24 FIX กล่าว “ ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เรารู้ว่าการทำงานร่วมกันในทีมผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสะดวกนักในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมผลงานเพื่อนำเสนอ แล้วพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเป็นวิธีที่ไม่ง่ายเลย แต่เราเชื่ออย่างลึกซึ้งว่านักศึกษาที่ได้เข้าร่วมหลักสูตร และได้ผ่านประสบการณ์การเรียนการสอนที่มีความท้าทายนี้ จะได้ประสบความสำเร็จได้จากหลักสูตรที่มีคุณค่าและประสบการณ์ที่น่าจดจำอย่างแน่นอน สำหรับบริษัทของเรานั้น เรียกได้ว่าเป็นการทดลองเชิงบูรณาการณ์ที่มีค่ามากที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา เราได้รับแนวคิด และข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจจากนักศึกษาทุกคน ที่พร้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของเราในอนาคต”

Previous «
Next »