• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอสโซ่ พร้อมพนักงานจิตอาสา สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) จ.สุโขทัย

เอสโซ่ พร้อมพนักงานจิตอาสา สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) จ.สุโขทัย

    บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้นำพนักงานจิตอาสากว่า 70 คน มาร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน ที่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้มอบเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้นกว่า 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท) ให้กับ นายวันชัย ลวดลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในพิธี

Previous «
Next »

Recent Posts