• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ‘จระเข้ คอร์ปอเรชั่น’ จัดพิธียกเสาเอกสำนักงานใหม่

‘จระเข้ คอร์ปอเรชั่น’ จัดพิธียกเสาเอกสำนักงานใหม่

    คณะผู้บริหารบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายปูนกาว, กาวยาแนว และเคมีภัณฑ์ นำโดย นายกองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย), นางสาวปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด (ลำดับที่ 5 จากซ้าย), นายอวยชัย เจียมกิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร (ลำดับที่ 2 จากซ้าย), นายจิรัง จิรังคานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (ลำดับที่ 6 จากซ้าย), นายวิกิจ กันฉาย ผู้อำนวยการฝ่ายขายผู้แทนจำหน่าย (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) และนายประสิทธิ์ นิมมานวรดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด-สนับสนุนการขาย เค เซอรา (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานใหม่ของบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมประกอบพิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ พื้นที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนน กรุงเทพกรีฑา

Previous «
Next »