• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • 23-24 พฤศจิกายน นี้ ชวนอุดหนุน “ดอกแก้วกัลยา” รายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม

23-24 พฤศจิกายน นี้ ชวนอุดหนุน “ดอกแก้วกัลยา” รายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม

ศูนย์การค้าแพลทินัม ขอเชิญชวนร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์  คนพิการ รายได้ช่วยเหลือ คนพิการทั่วประเทศ  จัดจำหน่ายโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565  ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์การค้าแพลทินัม โซน 1  โดยในวันที่  23 พฤศจิกายน นี้ เวลา 10.00 น. คุณวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจำหน่าย

Previous «
Next »

Recent Posts