• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โรงแรมแคนทารี โคราช เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

โรงแรมแคนทารี โคราช เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

    นายมกริน พรหมโยธี (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี โคราช เข้าเยี่ยม และแนะนำโรงแรมฯ เพื่อแสดงความยินดีกับ พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Previous «
Next »