• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าว “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ”

สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าว “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ”

    สภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี จัดงานแถลงข่าว “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” กิจกรรมแรกภายใต้ “โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) เพื่อเป็นการส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก “คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม” เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมทั้ง “ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร” ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน (ที่ 3 จากซ้าย), “นางสายสม วงศาสุลักษณ์” รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน (ที่ 2 จากซ้าย) “ดร.ปฤถา พรหมเลิศ” คณะกรรมการอำนวยการ (ที่ 1 จากซ้าย) และ “ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมรัตน์ จารุลักษณานันท์” รองประธานอนุกรรมการดำเนินงาน (ที่ 5 จากซ้าย) มาร่วมพูดคุยภายในงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันนี้

Previous «
Next »