• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดนิทรรศการพิเศษชุดใหม่ ส่งเสริมวินัยการออมสม่ำเสมอให้แก่คนไทยผ่านการลงทุนแบบ DCA

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดนิทรรศการพิเศษชุดใหม่ ส่งเสริมวินัยการออมสม่ำเสมอให้แก่คนไทยผ่านการลงทุนแบบ DCA

    ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดนิทรรศการพิเศษชุดใหม่ “เก็บตังค์พลังบวก DCA” เพื่อส่งเสริมวินัยการออมสม่ำเสมอให้แก่คนไทยผ่านการลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) โดยนิทรรศการพิเศษเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 9:30-19:00 น. บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ สนใจเข้าชมแบบกลุ่ม สามารถสำรองเวลาเยี่ยมชมที่ www.set.or.th/INVESTORY

Previous «
Next »