• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • TIGER เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

TIGER เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

    แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,679 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TIGER”

Previous «
Next »