• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • BGC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

BGC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

    ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ และ พรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส ผู้ผลิต จัดจำหน่าย ส่งออกและนำเข้าบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ของประเทศไทย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,083 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BGC”

Previous «
Next »