• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสังคม “Long Young” มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสังคม “Long Young” มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน

    คณะผู้บริหาร บริษัท ดิจิโก จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสังคม “Long Young” โดย นายณัฐ จันทโรทัย (ซ้ายสุด) กรรมการ และนายพงษ์ศักดิ์ กรานสำราญ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ มอบเงิน 120,000 บาท จากการจัดกิจกรรม Virtual Run หรือการวิ่งเสมือนจริง จากโครงการ #เผ่านักวิ่งเพื่อเผ่าอื่น ผ่านทางเว็บไซต์ www.longyoungrun.com เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาจำนวน 60 ทุน ให้นักเรียนที่ขาดแคลนในการดูแลของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยมีนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ

    โอกาสเดียวกันนี้ นายมนตรี มนสิการ (ที่ 2 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สปอรอ์ตยูโร และนายนฤพล ทองมั่นคง (กลาง) นักวิ่งที่ร่วมกิจกรรมโครงการ #เผ่านักวิ่งเพื่อเผ่าอื่น ร่วมถ่ายภาพด้วย

    สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดจนได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จาก มูลนิธิร็อคกี้ เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

    หน่วยงานที่สนใจบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 920911 อีเมล public@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »