• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • odini พิชิตรางวัลการประกวดสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 (Capital Market Innovation Awards 2018)

odini พิชิตรางวัลการประกวดสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 (Capital Market Innovation Awards 2018)

    odini แอปพลิเคชันลงทุนแบบอัตโนมัติด้วย Robo-advisor รายแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ลงทุนง่าย ได้ทุกคน” คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ “รางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561” หรือ “Capital Market Innovation Awards 2018” ซึ่งมีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 70 ผลงานจากหลากหลายหน่วยงาน โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการตัดสินผลงาน ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนรัชดาภิเษก

    โครงการ “Capital Market Innovation Awards 2018” จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดขึ้น เพื่อขยายการส่งเสริมไปยังภาคตลาดทุนให้เกิดนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตามกรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2561-2563) Towards Sustainable Growth with Innovation ที่เน้นการสร้างความยั่งยืน พัฒนาตลาดทุนโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องยุค 4.0 เป็นครั้งแรกของภาคตลาดทุนไทย และช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ โดยมีผู้ร่วมส่งผลงานทั้งจากหน่วยงานในภาคตลาดทุน มหาวิทยาลัย ฟินเทค และประชาชนทั่วไป มากกว่า 70 ผลงาน

    odini เพิ่งได้รับเลือกเป็นพันธมิตรธุรกิจเข้าร่วมโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และในเดือนตุลาคม ก็สามารถคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนได้ ทั้งที่เพิ่งเปิดตัวได้เพียง 3 เดือน เป็นการตอกย้ำถึงความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน odini จาก 2 หน่วยงาน ซึ่งเป็นเสาหลักของตลาดทุนอย่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผลักดันอย่างชัดเจนว่าต้องการให้คนไทย “ลงทุนง่าย ได้ทุกคน” ผ่านกองทุนรวมกับแอปลงทุนอัตโนมัติ odini ที่เข้ามาแก้ Pain points ของคนไทยได้อย่างตรงจุด ผนวกกับการสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม Robo-advisor มาใช้กับตลาดกองทุนรวม ได้อย่างถูกที่และถูกเวลา หากย้อนเวลากลับไปเมื่อสองปีก่อน แล้วมองสิ่งที่เหล่า Co-founders คิดจะทำนั้น หลายคนคงคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทย แต่ด้วยความตั้งใจอยากให้คนไทยได้ลงทุนแบบ Asset Allocation ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ซึ่งสามารถลงทุนได้แบบต่อเนื่องผ่านการทำ DCA เพื่อตัดเงินจากบัญชีเงินฝากมาลงทุนแบบอัตโนมัติ พร้อมกับ Rebalance Portfolio ให้ทันกับสถานการณ์การลงทุน ซึ่งบริการเหล่านี้ในอดีตผู้ที่จะได้รับบริการต้องมีเงินทุนเป็นสิบล้านเท่านั้น อีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นคือ การให้บริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านแอป (eKYC) ซึ่งหลายคนยังมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอนาคต แต่แอปพลิเคชัน odini สามารถทำให้เป็นเรื่องของปัจจุบันเพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถเปิดบัญชีเริ่มต้นลงทุนได้อย่างสะดวกที่สุด

    ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลน. โรโบเวลธ์ จำกัด เล่าถึงที่มาของแอปพลิเคชัน odini (โอดีนี่) ว่า ในขณะที่เราเป็นประเทศสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ที่กำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกลับยังไม่ได้เริ่มต้นลงทุนเลย เนื่องจากขาดช่องทางการลงทุนที่ง่ายและสะดวก สังคมไทยจึงจำเป็นต้องมีตัวช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับคนทุกชนชั้น ดังนั้นเราจึงนำนวัตกรรม Robo-advisor ที่ใช้ Quantitative Model มาทำ Asset Allocation และเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสม รวมทั้งส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ เพื่อวางแผนการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละคน โดยภายในเดือนตุลาคม 2561 odini พร้อมแล้วที่จะให้บริการพอร์ต LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งยังคงชูจุดเด่นในความง่าย และการทำงานแบบอัตโนมัติไว้เช่นเดิม โดยมีการจัดสัดส่วนของเงินลงทุนใน LTF 3 กองทุน ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สร้างผลตอบแทนดีและสม่ำเสมอที่สุดจากชุดกองทุนที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยไม่เสี่ยงลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งด้วยเงินทั้งหมด

    สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน odini ได้แล้วที่ App Store และ Google Play Store หรือ ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.odiniapp.com และที่ Facebook: odiniapp

Previous «
Next »