• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บมจ. จี สตีล และ บมจ. จี เจ สตีล ผนึกความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

บมจ. จี สตีล และ บมจ. จี เจ สตีล ผนึกความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

    บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ คุณทนงศักดิ์ ภูมินา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประสานงานภาครัฐ และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ทันสมัยครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ร่วมผนึกความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี ให้การต้อนรับ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนศักยภาพและความก้าวหน้าของเยาวชนวิศวกรคนรุ่นใหม่และการวิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของประเทศ รองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Previous «
Next »