• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ซิกนิฟายจับมือยูนิเซฟ สานต่อ “แสงแห่งโอกาสและความห่วงใย” ส่งมอบเงินบริจาค 1.5 ล้าน ต่อยอดการศึกษาในพื้นที่ยากไร้

ซิกนิฟายจับมือยูนิเซฟ สานต่อ “แสงแห่งโอกาสและความห่วงใย” ส่งมอบเงินบริจาค 1.5 ล้าน ต่อยอดการศึกษาในพื้นที่ยากไร้

    บริษัท ซิกนิฟาย นำโดยคุณอานนท์ กุลวงษ์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกนิฟาย พร้อมกับคุณทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน และคุณเผดิมศักดิ์ รัตนเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย นำโดยคุณฮวน แซนแทนเดอร์ รองผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย และคุณณฐา สมใจวงษ์ ผู้จัดการบริหารความร่วมมือระหว่างองค์กร สานต่อความห่วงใยจาก “โครงการแสงแห่งโอกาสและความห่วงใย (Light for the Bright Future)” ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 1.5 ล้านบาท เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ให้กับองค์การยูนิเซฟ เพื่อนำไปต่อยอดกับโครงการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนยากไร้

    บริษัท ซิกนิฟาย ได้จัดตั้ง “โครงการแสงแห่งโอกาสและความห่วงใย (Light for the Bright Future)” ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2560 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน โดยได้เชิญชวนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ผ่านการจัดจำหน่ายแพ็คเกจพิเศษ “แพ็คเพื่อน้อง” ที่ประกอบไปด้วยหลอดไฟฟิลิปส์แอลอีดี รุ่นถนอมสายตา (Philips LED EyeComfort) ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายจะมอบให้องค์กรยูนิเซฟ เพื่อนำไปส่งเสริมความเป็นอยู่และการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลนต่อไป

Previous «
Next »