• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ผู้บริหารญี่ปุ่นใจดีมอบทุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนในการดูแลของมูลนิธิ EDF

ผู้บริหารญี่ปุ่นใจดีมอบทุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนในการดูแลของมูลนิธิ EDF

    มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นายเรอิจิ อูเอดะ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน รับมอบเงินบริจาคจาก นายยูอิจิ เซกิ ตัวแทนชมรมผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่ปฏิบัติงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF จำนวน 10 คน

    เงินบริจาคเป็นรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลในกลุ่มสมาชิกของชมรมฯ โดยมีนายโยอิจิ คิมูระ (ซ้ายสุด) หนึ่งในสมาชิกชมรมผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่ปฏิบัติงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนายอนุชาติ คงมา (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มูลนิธิ EDF ร่วมถ่ายภาพด้วย

    สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษามาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวมถึงดำเนินโครงการซีเอสอาร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศด้วย

    หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 920911 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org ทั้งนี้ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

Previous «
Next »

Recent Posts