• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บางกอกแอร์เวย์สร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดอบรม “Bangkok Airways Against Wildlife Crime”

บางกอกแอร์เวย์สร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดอบรม “Bangkok Airways Against Wildlife Crime”

    เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทฯ และประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรม “Bangkok Airways Against Wildlife Crime” ให้กับผู้บริหารและพนักงานของสายการบินฯ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมการบิน ณ สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

    โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การจำแนกประเภทของเต่า และการสังเกตอาการและวิธีการดูแลเต่าที่บาดเจ็บในเบื้องต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในการปฎิบัติงานหากพบกับเหตุดังกล่าว และยังได้ร่วมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเต่าป่วยหรือพิการที่ได้รับความช่วยเหลือมาจากสถานที่ต่างๆ เช่น วัด ท้องถนน ฯลฯ และได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลฟื้นฟูร่างกายโดยศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อคืนชีวิตให้อยู่ในธรรมชาติที่เหมาะสมและแพร่ขยายพันธ์

    นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังได้ร่วมมอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องให้กับทางโรงพยาบาลสัตว์ป่าของกลาง สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมสัตวแพทย์อีกด้วย

Previous «
Next »

Recent Posts