• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ปตท.สผ. เปิดค่ายแรก PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ “เปลี่ยนเพื่อโลก”

ปตท.สผ. เปิดค่ายแรก PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ “เปลี่ยนเพื่อโลก”

    บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เปิดค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเพื่อโลก (Change for Climate)” นำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 70 คน จาก 13 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเรียนรู้สถานการณ์โลกร้อนที่เกิดจากปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เรียนรู้การเพาะฟัก ลูกปู และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Previous «
Next »

Recent Posts