• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • 2 โรงแรมดังในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จังหวัดปราจีนบุรี รับมอบเอกสารบันทึกข้อตกลง โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ SHA EXTRA PLUS

2 โรงแรมดังในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จังหวัดปราจีนบุรี รับมอบเอกสารบันทึกข้อตกลง โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ SHA EXTRA PLUS

อรุชา บัญชรนันทชัย (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี และ สทาวุฒิ เสริมประเสริฐ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมถ่ายภาพที่ทั้งสองโรงแรมได้รับมอบเอกสาร “บันทึกข้อตกลง โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ” SHA EXTRA PLUS ระหว่างโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี กับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี และโรงแรมแคนทารี 304 กับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี จากนายแพทย์สมาน ชัยสิทธิ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี และนายแพทย์สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี แสดงถึงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA+) เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี

Previous «
Next »

Recent Posts