• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • 2 โรงแรมดังในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จังหวัดระยอง รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2 โรงแรมดังในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จังหวัดระยอง รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กิตติเดช คุ้มม่วง (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง, พลับพลึง ยิ้มเมือง (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง พร้อมด้วย อัญภัทร โป๊ะบุญชื่น (คนที่ 1 จากซ้าย) พนักงานฝ่ายขาย, ญาดา สาขามุละ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ, หนึ่งฤทัย จุ้ยกระโทก (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย และ ธนชาติ สกุลรักษา (คนที่ 6 จากซ้าย)พนักงานต้อนรับ ร่วมแสดงความยินดีที่ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และโรงแรม
คามิโอ แกรนด์ ระยอง
ได้รับรางวัลดีเด่น The Best of SHA Awards 2021 ประเภทกิจการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงแรมฯ ได้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นที่สุดทั้งด้านมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวสีขาวและสิ่งแวดล้อมครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และการบริการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของโรงแรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและมาพัก ณ โรงแรมทั้งสองแห่งในจังหวัดระยองอีกด้วย

The Best of SHA Awards 2021 คือ รางวัลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบให้กับสุดยอดสถานประกอบการที่ได้รับคะแนนโหวตจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้ครอบคลุมในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม) โดยนำคะแนนที่ได้จากการโหวตของนักท่องเที่ยวมาคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ย พร้อมจัดอันดับตามลำดับคะแนน คือ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลดีเด่น

Previous «
Next »

Recent Posts