• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เฮเฟเล่ จับมือ ไทย โอบายาชิ พัฒนาทักษะบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอุปกรณ์บานประตู

เฮเฟเล่ จับมือ ไทย โอบายาชิ พัฒนาทักษะบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอุปกรณ์บานประตู

    เฮเฟเล่ จับมือ ไทย โอบายาชิ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านอุปกรณ์บานประตู (Door Hardware) รวม 7 สัปดาห์ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรช่างไทย ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรม เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประเทศไทยสู่ระดับสากล

    นายคณิตศิษฐ์ สินธุวิกัยวงศ์ Category Manager Architectural Hardware บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เฮเฟเล่ ได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เราทุกคนระลึกเสมอว่าสิ่งที่ผลักดันให้เรามาถึงแถวหน้าของตลาดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ ก็คือความเชื่อใจจากลูกค้า รวมไปถึงความเชื่อใจของคู่ค้าด้วยเช่นกัน และสิ่งที่เฮเฟเล่ทำเพื่อตอบแทนคู่ค้าทั่วโลก ก็คือการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีที่สุด รวมไปถึงวางแนวทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรอีกด้วย เช่นเดียวกันกับ เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) เราได้มีการพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรร่วมกันกับบริษัทคู่ค้าในประเทศไทย เช่น เมื่อต้นเดือนสิงหาคม เราก็ได้ร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมก่อสร้างชั้นนำของไทยอย่าง ‘บริษัท ไทย โอบายาชิ จำกัด’ เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านอุปกรณ์บานประตู (Door Hardware)”

       

    บริษัท ไทย โอบายาชิ จำกัด เป็นผู้นำเทคโนโลยีและผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำประปาใต้ดิน และอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นผู้นำเทคโนโลยีการก่อสร้างฐานรากแบบ OWS มาใช้ครั้งแรกในประเทศไทย กับการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม การร่วมมือกับเฮเฟเล่ (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ บุคลากรของไทย โอบายาชิ จะได้รับความรู้และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์บานประตู (Door Hardware) โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 และมีพนักงานเข้าร่วมในแต่ละคลาสกว่า 80 คน

    การร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้กับทีมช่างของบริษัทคู่ค้า และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานนำความรู้และทักษะไปต่อยอดพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมงานจากเฮเฟเล่ซึงเป็นผู้ชำนาญการด้านอุปกรณ์บานประตูโดยเฉพาะ ซึ่งเหล่าบุคลากรของ ไทย โอบายาชิ จะได้เรียนรู้ด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับบานประตู เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ในภาคทฤษฎี ถึงวัสดุในการผลิต ขั้นตอนการผลิต รูปแบบของบานประตู และกระบวนการทำงานของบานประตูชนิดต่างๆ

       

    และนอกเหนือจากการอบรมภาคทฤษฎีแล้ว เฮเฟเล่ยังได้ทำการสาธิตและทดลองการติดตั้งอุปกรณ์ประตูต่างๆ เช่น มือจับ ตลับกุญแจ บานพับประตู เป็นต้น รวมถึงได้มีการแนะนำสินค้านวัตกรรมใหม่ของเฮเฟเล่ที่เป็นมาตรฐานเยอรมนี เพื่อให้คู่ค้าได้รู้จักและเรียนรู้กลไกของประตูและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างเข้มข้น การร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากทีมช่างของ ไทย โอบายาชิ เป็นอย่างยิ่ง

    “การร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเฮเฟเล่กับไทย โอบายาชิ ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และยังเป็นสัญญาณที่ดีต่อความร่วมมือกันอีกในอนาคต และสำหรับบุคลากรช่างในประเทศไทย เพราะทั้งสองบริษัท ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่อยู่แถวหน้าของวงการอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะและศักยภาพในเรื่องอุปกรณ์บานประตูจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต่อยอดสู่การอบรมด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชนิดอื่นๆ และเฮเฟเล่ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป” คุณคณิตศิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

Previous «
Next »