• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แอ็กซอลตาจัดสัมมนาโปรแกรมการบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสีรถยนต์

แอ็กซอลตาจัดสัมมนาโปรแกรมการบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสีรถยนต์

    บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.คาร์เพ้นท์ จัดสัมมนา “โปรแกรมการบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสีรถยนต์” พร้อมสาธิตและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากแอ็กซอลตา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมสีและตัวถังจากศูนย์บริการต่าง ๆ ให้ความสนใจจำนวนมาก ตอกย้ำศักยภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลก ตลอดจนความรู้และทักษะจากวิทยากรผู้ชำนาญการ ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จ.สระบุรี

Previous «
Next »