• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอสซีจี เทรดดิ้ง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาธุรกิจ Cross Border e-Commerce สนับสนุน SMEs ไทย

เอสซีจี เทรดดิ้ง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาธุรกิจ Cross Border e-Commerce สนับสนุน SMEs ไทย

    เมื่อเร็วๆ นี้ เอสซีจี โดยบริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Cross Border e-Commerce” 
เพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs ส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีน ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
e-Commerce โดยนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจไทยในภาคเหนือ และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยสินค้าของไทยที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีน ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น

Previous «
Next »