• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เคทีซีมอบรางวัล “เคลียร์หนี้ ซีซั่น 8” แบ่งเบาภาระสมาชิกเคทีซี พราว 135 รางวัล

เคทีซีมอบรางวัล “เคลียร์หนี้ ซีซั่น 8” แบ่งเบาภาระสมาชิกเคทีซี พราว 135 รางวัล

    เมื่อเร็วๆ นี้ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลการจัดโครงการ “เคลียร์หนี้ ซีซั่น 8” รวม 135 รางวัล ให้กับสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” โดยนางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้อำนวยการ – ธุรกิจสินเชื่อบุคคล เป็นผู้แทนส่งมอบรางวัล ณ “เคทีซี ป๊อป” ชั้น B1 อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33 ซึ่งส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่เคลียร์หนี้ 100% ได้แก่ นางกันตพัฒน์ พรวนพิมพ์ รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% ได้แก่ นางสาวอณัศยา อำนาจเกษม และนางสาวจันทร์จิรา ขันทา

Previous «
Next »