• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คณะวิศวลาดกระบัง เปิดงาน “วิ่งกลับบ้าน วิ่งกับเพื่อน ร่มรั้วฯ รัน” ครั้งที่ 1

คณะวิศวลาดกระบัง เปิดงาน “วิ่งกลับบ้าน วิ่งกับเพื่อน ร่มรั้วฯ รัน” ครั้งที่ 1

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิบการบดี และ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง “ร่มรั้วฯรัน” ครั้งที่ 1 ภายใต้คอนเซปท์ “วิ่งกลับบ้าน วิ่งกับเพื่อน” งานวิ่งของชาววิศวลาดกระบัง จัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 58 ปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้บ่มเพาะและสร้างวิศวกรจำนวนหลายแสนคนสู่สังคมไทย ซึ่งมีบทบาทร่วมพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การวิจัยพัฒนา การศึกษา วิชาการ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ การจัดงานวิ่ง “ร่มรั้วฯ รัน” นับเป็นงานครั้งสำคัญที่หลอมรวมสายสัมพันธ์ของชาววิศวกรรมศาสตร์ สจล.ทุกรุ่นทุกวัย เป็นวันพิเศษที่ศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ได้มาพบปะและผนึกพลังกันบนลู่วิ่ง รำลึกถึงความทรงจำและความสุขของวันวานเมื่อครั้งได้ร่วมศึกษาในรั้วสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง ได้สัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นสองข้างทางในรั้ว สจล. ด้วยระยะทางการวิ่งมินิมาราธอน 9 กิโลเมตร และ Fun Run 5 กิโลเมตร แบ่งปันรอยยิ้ม มิตรภาพอันอบอุ่นและความประทับใจแก่ชาววิศวลาดกระบัง พร้อมเป็นพลังสนับสนุนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.สืบสานและสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความก้าวหน้าและอนาคต

Previous «
Next »