• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บางกอกแอร์เวย์สจัดโครงการ “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน”

บางกอกแอร์เวย์สจัดโครงการ “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน”

    เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำโดยนางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทฯ และประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม และคณะผู้บริหารของสายการบินฯ จัดโครงการ “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน” โดยนำคณะเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตราด และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) จำนวน 60 คน เดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ มาร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการบินจากพนักงานและผู้บริหารของสายการบินฯ ซึ่งมีประสบการณ์ในสายงานต่างๆ

    โครงการ “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ จากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ในสายงานของธุรกิจการบินโดยตรง เช่น นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นดิน พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร และฝ่ายช่าง เป็นต้น รวมถึงได้มีโอกาสเข้าชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจการบินในอนาคต ในโอกาสนี้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ทดลองขับเครื่องบินในห้องจำลองการบิน (Flight Simulator) โดยมีกัปตัน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาเป็นผู้ให้คำแนะนำและบรรยายแก่เยาวชน

    สำหรับโครงการ “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน” ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้คัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 14-18 ปี จาก 6 โรงเรียนใน 3 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนเกาะสมุย และโรงเรียนทีปราฏร์พิทยา จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จากจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ และโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จากจังหวัดตราด โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ 20 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

Previous «
Next »