• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ แนะนำผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คนใหม่ ที่โรงแรมเคป นิทรา, หัวหิน

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ แนะนำผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คนใหม่ ที่โรงแรมเคป นิทรา, หัวหิน

    โรงแรมเคป นิทรา, หัวหิน หนึ่งในสมาชิกของ Small Luxury Hotels of the World (SLH), และเป็นโรงแรมในเครือเคป & แคนทารี โฮเทลส์ แต่งตั้ง Mr. Jan Hottiger ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    Mr. Jan Hottiger เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ จบการศึกษาด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว จาก the Hospitality School of Lausanne ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในปี 2559 Mr. Jan ได้ผ่านการฝึกงานที่ Movenpick Hotels and Resorts เป็นเวลา 4 ปี ในแผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกต้อนรับส่วนหน้า, แผนกการขายและการตลาด, แผนกจัดประชุมและอีเว้นท์, แผนกจัดซื้อ และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หลังจากนั้นได้เข้าทำงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าที่โรงแรมเดียวกันเป็นเวลา 1 ปี จึงย้ายไปทำงานที่ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาสากลในตำแหน่งงานต้อนรับส่วนหน้าและผู้ประสานงานฝ่ายจัดการประชุม ก่อนจะเดินทางมาประเทศไทย เพื่อร่วมงานกับโรงแรมเคป นิทรา หัวหิน

Previous «
Next »