• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11”

อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11”

    นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2561 เป็นการรวบรวมของดีจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา โดยการคัดสรรสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจำหน่าย อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล พืชผักพื้นบ้าน สินค้าแปรรูป ของฝาก ของที่ระลึก อาหารปรุงสำเร็จ อาหารพื้นเมืองภาคใต้ และกิจกรรมสาธิต/ฝึกอาชีพ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีร่วมสมัย โดยมีนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. ( ย่านพหลโยธิน ) เขตจตุจักร กทม. เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts