• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ‘จระเข้ คอร์ปอเรชั่น’ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อผู้ยากไร้ฉลองก้าวสู่ปีที่ 27

‘จระเข้ คอร์ปอเรชั่น’ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อผู้ยากไร้ฉลองก้าวสู่ปีที่ 27

    นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมร่วมกันพัฒนาลานอเนกประสงค์ให้กับสถานคุ้มครองผู้ยากไร้ทับกวาง สระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายนรวีร์ เศรษฐิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 2 จากซ้าย), นายทิวากร วิเศษวิสัย ผู้จัดการส่วนบริหารงานบุคคล บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 5 จากซ้าย), นางสาวจีรนันท์ มะโนแจ่ม (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) และ นายธัญญ์ ธนากร (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ครุฑจ้อน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองผู้ยากไร้ทับกวาง (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบโครงการ ณ สถานคุ้มครองผู้ยากไร้ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Previous «
Next »