• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลูกฝังเยาวชนเรื่องการออมและการวางแผนการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลูกฝังเยาวชนเรื่องการออมและการวางแผนการเงิน

    นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนและหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้แทนเยาวชนจาก 15 โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 90 คน ที่มาร่วมแข่งขันทดลองการลงทุนและเล่นเกมจำลองซื้อขายหุ้นเสมือนจริง ต่อยอดการปลูกฝังเรื่องการออมและการวางแผนการเงิน ตั้งแต่ระดับเยาวชนผ่านโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on School 2018” ปี 3 ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Previous «
Next »