• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มอบรางวัลสุดยอดเยาวชนคนเก่ง แชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

มอบรางวัลสุดยอดเยาวชนคนเก่ง แชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

    พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 โดยรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประถมต้น ได้แก่ ดญ. กัลยกร ศรีสุกใส รร. อนุบาลสุธีธร ระดับประถมปลาย ได้แก่ ดญ. ไอริณ อินทรทัต รร. เซนต์ปอลคอนแวนต์ ระดับมัธยมต้น ได้แก่ ดช. ณภัทร เปรี้ยวประสิทธิ์ รร. เทพศิรินทร์ และรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับมัธยมปลายได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เชษฐพันธุ์ ใจเปี่ยม รร. เตรียมอุดมศึกษา

Previous «
Next »