• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “ซือดะ” มอบผลิตภัณฑ์แก่ บ้านเด็กกำพร้าบ้านอัซซัยยิดะฮุ นะฟีซะฮุ ซัมสุ เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องชาวมุสลิม

“ซือดะ” มอบผลิตภัณฑ์แก่ บ้านเด็กกำพร้าบ้านอัซซัยยิดะฮุ นะฟีซะฮุ ซัมสุ เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องชาวมุสลิม

    นางสาว กิดาการ นิพรรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(บริหารผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ซือดะ” บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับชาวมุสลิม นำทีมมอบผลิตภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่ บ้านอัซซัยยิดะฮุ นะฟีซะฮุ ซัมสุ เพื่อการสงเคราะห์และฝึกฝนวิชาชีพเด็กกำพร้า โดยมี นายประเสิร์ฐ ทับแล ผู้ดูแลเด็กกำพร้า เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ บ้านอัซซัยยิดะฮุ นะฟีซะฮุ ซัมสุ เพื่อการสงเคราะห์และฝึกฝนวิชาชีพเด็กกำพร้า โดยมี นายประเสิร์ฐ ทับแล ผู้ดูแลเด็กกำพร้า ศูนย์กลางอิสลามกลาง รามคำแหงซอย 2 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »